Hình ảnh trước/sau hỗ trợ điều trị Ultherapy

 

(Lưu ý: Hiệu quả tùy thuộc cơ địa từng người)