Hình ảnh trước/sau hỗ trợ điều trị Thermage

#gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

(Lưu ý: Hiệu quả tùy thuộc cơ địa từng người)