Vợ phát phì sau sinh và nỗi tủi nhục khi chồng dẫn gái về nhà quan hệ

Áp tai vào cửa,  tôi cố nghe tiếng anh nói vọng ra cùng với con đàn bà khác trên giờng : “ Ôi anh đã quá  ngán ngẩm mùi mỡ của con vợ béo ú của anh ở nhà rồi. Mình làm ngay đi em” anh không thể chờ được nữa rồi, tôi ôm mặt … Continue Reading »