Hình ảnh trước/sau hỗ trợ điều trị Triệt Lông

#gallery-5 {
margin: auto;
}
#gallery-5 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 25%;
}
#gallery-5 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-5 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

(Lưu ý: Hiệu quả tùy thuộc cơ địa từng người)